Windsurfing

Narciarstwo wodne

Narciarstwo wodne

Narciarstwo wodne to bardzo ciekawy i widowiskowy sport. Można rekreacyjnie uprawiać narciarstwo poruszając się na nartach ciągniętych przez płynącą z dużą prędkością motorówkę. Wytwarzane przez nią fale są dodatkową atrakcją, na których to doświadczeni narciarze wodni mogą wykonywać ewolucje. Jednak nie tylko narciarz musi być doświadczony, ale również sternik, gdyż musi posiadać odpowiedni patent, który uprawnia go do ciągnięcia za łodzią narciarza. W narciarstwie wodnym możemy wyróżnić kilka rodzajów tej konkurencji. Podstawową jest jazda figurowa, podczas której narciarz wykonuje różnego rodzaju ewolucje, w tym skoki, obroty i salta, które są właściwie punktowane przez sędziów. Inną forma są skoki na odległość, podczas których zawodnik wjeżdża na specjalną platformę i musi wykonać jak najdalszy skok. Możemy również wyróżnić wśród konkurencji slalom, podczas którego zawodnik musi w jak najkrótszym czasie pokonać slalom złożony z określonej liczby bojek, przy jak najkrótszej lince. Bardzo widowiskowe narciarstwo wodne, ale wykonywane bardziej podczas pokazów, to tworzenie widowiskowych piramid złożonych z kilku lub nawet kilkunastu osób.